* U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo dolazi

2017., mramor
35,8x9,8x7,7cm
vlasništvo-autor
Anđeo dolazi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R