* U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo na biku

2017., mramor
12x17x8cm
vlasništvo-autor
Anđeo na biku Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R