* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo teških krila

2017.,boksit-lički kamen
33.5x24.5x15,5cm
vlasništvo-autor
Anđeo teških krila Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R