* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo tiho dolazi

2017., mramor
36x18x10cm
vlasništvo autor
Anđeo tiho dolazi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R