* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo titravih krila i Ponos

2016., mramor
33×14×16 cm + 29×15×10 cm
vlasništvo-autor
Anđeo titravih krila i Ponos Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R