* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Arhitektica

2017., mramor
32x8x8cm
vlasništvo-autor
Arhitektica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R