* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik i Pipi

2017.,boksit-lički kamen
5,5x9,4x4,4cm + 10,0x5,4x6,7cm
vlasništvo-autor
Bik i Pipi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R