* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Buđenje

2018. boksit - lički kamen
20x33x28cm
vlasništvo autor
Buđenje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R