* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bura puše

2019., mramor
24,5x19,3x10.5cm
vlasništvo autor
Bura puše Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R