* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bura puše

2019., mramor
24,5x19,3x10.5cm
vlasništvo autor
Bura puše Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R