* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Čekala je...

2017., mramor
20x14x10cm
vlasništvo-autor
Čekala je... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R