* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Čovjek ptica

2018., bronca / 3 odljeva
13,3x11,2x14,4cm
Čovjek ptica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R