* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Čuvarica novina

2020., kamen+kaširani kamen
27x19x14cm
vlasništvo autor
Čuvarica novina Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R