* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dama

2017., mramor
30x12x10cm
vlasništvo-autor
Dama Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R