* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Djevojka s plaže

2016., mramor
10.0x32.5x13.5cm
vlasništvo-autor
Djevojka s plaže Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R