* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dolazim

2017., granit
28x25x8cm (reljef)
vlasništvo-autor
Dolazim Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R