* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Europa

2017.,boksit-lički kamen
29,5x23,7x14,8cm
vlasništvo-autor
Europa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R