* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Goli nogometaš

2017.,boksit-lički kamen
24,5x6,8x5,8cm
vlasništvo-autor
Goli nogometaš Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R