* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Hercegovka

2020., lički kamen
29x10x10cm
vlasništvo autor
Hercegovka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R