* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Hopa-cupa

2016.,boksit,lički kamen
41x18x21cm
vlasništvo-autor
Hopa-cupa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R