* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ikar

2020., kamen + postament rosfraj
51x36x17cm
vlasništvo autor
Ikar Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R