* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Kentaur

2018., mramor
14,5x14,5x10,5cm
vlasništvo autor
Kentaur Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R