* U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Lički vjetar

2017., lički kamen
visina 79 cm
vlasništvo-autor
Lički vjetar Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R