* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Maestral

2017., mramor
32x19x8cm
vlasništvo-autor
Maestral Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R