* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Maestral puše

2020., mramor
32x15x8cm
vlasništvo autor
Maestral puše Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R