* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka

kamen
55x26x20cm
vlasništvo-autor
Majka   Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R