* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka i dijete

2017., boksit-lički kamen
34x20x19cm
vlasništvo - autor
Majka i dijete  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R