* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka i dijete

2017.,boksit-lički kamen
14,8x8,5x5,5cm
vlasništvo-autor
Majka i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R