* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka je čekala

2020., kamen
60x30x28cm
vlasništvo autor
Majka je čekala Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R