* U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka Zemlje

2017., bizek
19,8x13,6x9,8cm
vlasništvo-autor
Majka Zemlje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R