* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Na vjetru

2017.,boksit-lički kamen
16x22x6cm
vlasništvo-autor
Na vjetru Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R