* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Alseide - Nimfa

2019., boksit - lički kamen
18x19x9cm
vlasništvo autor
Alseide - Nimfa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R