* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

u ateljeu

posjet prema dogovoru

info:

HR 00385 95 8623 324

likovni.umjetnik@gmail.com
petar.hranuelli@zg.t-com.hr
Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R