* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Otišla u šetnju

2020., kamen
22.5x8x7cm
vlasništvo autor
Otišla u šetnju Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R