* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Pala na kušin

2017., kamen
18x26x10cm
vlasništvo-autor
Pala na kušin Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R