* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Plesačica

2017., mramor
27x10x14cm
vlasništvo-autor
Plesačica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R