* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Poljubac

2017.,boksit-lički kamen
12,8x7,5x5,6cm
vlasništvo-autor
Poljubac Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R