* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Prijateljica

2018., mramor+granit
79x17x20cm (s postamentom)
vlasništvo-autor
Prijateljica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R