* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Sanjao sam pticu

2020., lički kamen
22x32x15cm
vlasništvo autor
Sanjao sam pticu Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R