* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Sunčanje

2019., boksit - lički kamen
22x41x19 cm
vlasništvo autor
Sunčanje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R