* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

U parku / obitelj /

2020., lički kamen
26x25x13cm
vlasništvo autor
U parku / obitelj / Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R