* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Uporna gimnastičarka

2018., mramor
21,5x10,5x9,5cm
vlasništvo-autor
Uporna gimnastičarka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R