* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2017., mramor
visina 30 cm
vlasništvo-autor
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R