* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera ili jaje...?

2015. granit
visina 20,5 cm
vlasništvo-autor
Venera ili jaje...? Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R