* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vjetar u kosi

2017., mramor
36,5x11,8x12,3cm
vlasništvo-autor
Vjetar u kosi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R