* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vjetar u kosi

2017., mramor
23,4x13,5x16,4cm
vlasništvo-autor
Vjetar u kosi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R