* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vjetrovita mladenka

2020. kamen
30x22x13cm
vlasništvo autor
Vjetrovita mladenka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R