* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vježbanje

2020., boksit-lički kamen
v. 10. / 11. cm
vlasništvo autor
Vježbanje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R