* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Želja za letenjem

2020.m mramor+rostfraj
40x23x20cm
vlasništvo autor
Želja za letenjem Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R