* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo

2016., mramor
18x18x8cm
privatno vlasništvo, Kragujevac, Srbija
Anđeo Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R