* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo

2017., mramor
24,5x14,8x6,8cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Anđeo  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R